บริษัท เจ ราฟา (ประเทศไทย) จำกัด
333/3 ชั้น 4 ซอยโชคชัยจงจำเริญ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120